در پی توسعه زیر ساخت ها فارم شرکت و افزایش پروانه بهره برداری به 2000 قطعه پرواری و 150 قطعه مولد که به افزایش تولید منتهی می گشت و دستگاه های موجود ظرفیت تولید به تناسب حجم تولید را نداشتند و پس از بررسی در برندهای موجود در بازار، با سرمایه گذاری شرکت رویش، دستگاه تمام اتوماتیک جوجه کشی ماینو تولیدی کشور ایتالیا، خریداری، حمل، نصب و در مزرعه بهره برداری از آن آغاز گردید.
شایان ذکر است در زمان نصب و راه اندازی این دستگاه دیجیتال و تمام اتوماتیک به دعوت هیأت مدیره شرکت آقای ماینو مدیر عامل کمپانی ایتالیائی سازنده دستگاه نیز در مزرعه حضور یافتند.
این دستگاه به همراه دستگاه های موجود فعال در فارم ظرفیت تولید را برای هر دوره ورودی به 1200 تخم افزایش داده است. که این روند، اقدامی مهم در روند تولید و کاهش ضایعات محسوب می شود.

«روابط عمومی و امور بین الملل»