با توجه به رویکرد توسعه ای شرکت متین پارس رویش طرح توسعه مزرعه و افزایش سقف پروانه بهره برداری فارم شترمرغ این شرکت، پس از طی مراحل اداری، کارشناسی و اخذ استعلام ها از مراجع قانونی در آستانه تصویب نهایی قرار گرفت.
در طرح توسعه جدید تعداد پرنده های پرواری به 2000 قطعه پرواری و 150 قطعه مولد افزایش یافته، که در این راستا، زیر ساخت های مصوب در حال طراحی و اجراء است.
بر اساس پیش بینی صورت گرفته، اجرا و طرح توسعه بیش از چهل میلیارد ريال هزینه دارد که از محل اعتبارات هلدینگ M.P.S تامین وپرداخت می گردد.

روابط عمومی و بخش بین الملل M.P.S