گوشت شتر مرغ از ارزش غذایی بالایی برخوردار می باشد به طوری که گوشت شترمرغ به عنوان یک شاخص در خوراک شناسی استفاده می شود . گوشت شترمرغ یکی از کم چربی ترین نوع گوشت قرمز موجود می باشد . کم بودن چربی گوشت شتر مرغ یکی از خواص مهم و قابل توجه در بازار مصرف کنونی به شمار می رود . این خاصیت برای بیماران قلبی و عروقی و نیز افراد چاق که بایستی وزن بدنشان را کنترل کنند بسیار مفید می باشد . چربی گوشت شتر مرغ در ۱۰۰ گرم گوشت برابر با ۲۹/۱ گرم است در صورتی که این مقدار برای گوشت گاو ۶/۴ و برای گوشت جوجه ۳/۴ می باشد .
کلسترول موجود در گوشت این پرنده نیز پایین و ۵۷ میلی گرم در ۱۰۰ گرم است در حالی که در گوشت گاو ۵۹ و در گوشت جوجه ۵۷ میلی گر م در ۱۰۰ گرم است . اسید های چرب غیر اشباع موجود در بافت های شتر مرغ ۳۰ % مجموع اسید های چرب را تشکیل می دهد . بالابودن میزان اسید چرب امگا – ۳ در گوشت شتر مرغ ۳/۸ % یک مزیت خوب به منظور ادامه انگیزه تولید آن محسوب می شود . در انسان استفاده از اسید چرب امگا – ۳ تاثیرات مفیدی در کاهش بیماری های قلبی – عروقی داشته و برای رشد و نمو موثر است . به نظر می رسد که این اسید چرب در مقایسه با اسید چرب غیر اشباع امگا – ۳ تاثیرات مفیدی در جلوگیری از لخته شدن خون دارد .کمی میزان سدیم در گوشت شتر مرغ ۴۳ میلی گرم در مقایسه با گاو ۶۳ میلی گرم و جوجه ۷۷ میلی گرم در ۱۰۰ گرم یکی از مزایای این نوع گوشت خصوصاٌ در افرادی که نیاز به مصرف غذاهای کم نمک ( نظیر افراد با فشار خون بالا ) دارند می باشد .
میزان آهن موجود در گوشت شتر مرغ ۳/۲ میلی گرم و گوشت گاو ۲/۲ میلی گر م و در گوشت جوجه ۹/۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم است . گوشت شترمرغ آهن مناسبی را برای افراد کم خون و زنان آبستن فراهم می کند .
علاوه بر موارد ذکر شده پروتئین گوشت شتر مرغ بالا و در حدود ۲۰ % است و نیز دارای تردی و قابلیت هضم استثنایی می باشد . واکنش گوشت شترمرغ نسبت به ادویه جات هم بسیار مناسب می باشد .
هر ۱۰۰ گرم گوشت شتر مرغ حاوی ۵/۲۱ میلی گرم منیزیوم ، ۲۰۸ میلی گرم فسفات و ۴/۳۵۱ میلیگرم پتاسیم است . لاشه یک شتر مرغ دارای ۵۰ % گوشت است که از یک پرنده ۱۰۰ کیلوگرمی ۳۳ کیلوگرم گوشت از قسمت پا به دست می آید .