شعار محوری M.P.S در سال 1396

نظم سازمانی؛ و تعصب دلسوزانه

شترمرغ در ایران و جهان


شتر مرغ از جمله پرندگانى است که امروزه پرورش آن دردنيا روبه افزايش نهاده. بطورى که براساس آمار اعلام شده درحال حاضر کشورهاى آمريکا، انگليس و آفريقاى جنوبى به عنوان مهمترين کشورهاى پرورش شترمرغ دردنيا به شمار مى روند. براساس اطلاعات موجود اولين جوجه کشى شترمرغ به روش مصنوعى در سال 1875 ميلادى در الجزاير صورت گرفت که از12 آشيانه مختلف 8 جوجه به دست آمد. صنعت پرورش شترمرغ در ایران از سال 1374 مجوز فعالیت گرفت و از سال 1378 وارداتش به کشور آزاد شدبراساس تحقيقات انجام شده از سوى کارشناسان پرورش شترمرغ درکشورهاى توسعه يافته، ايران از جمله کشورهايى است که بهترين آب و هوا را براى پرورش اين پرنده سنگين وزن دارا است.